Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

My Mainos Oy  
Y-tunnus: 3164008-6
Postiosoite: Tuotantotie 3, 04300 Tuusula
Rekisteriasioista vastaava henkilö Nimi: Vadim Spirov
Puhelinnumero: 040 183 7017
Sähköposti: mymainosoy@gmail.com

Rekisterin nimi  

My Mainos Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus  

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on asiakkuuksien ja tilauksien hallinta, työn kannalta välttämätön viestintä asiakkaisiin, tiedotus ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

- Nimi
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Yrityksen nimi
- Yrityksen y-tunnus
- Laskutustiedot
Asiakasrekisteri voi pitää sisällään myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

- My Mainos Oy:n nettisivuilla oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
- Henkilöltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten saadut tiedot.
- Sosiaalinen media (Facebook ja Instagram), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
- Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Evästeet  

Keräämme tietoa kävijöistä, jotka vierailevat nettisivuillamme. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.  

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi tyhjentämällä evästetiedot.  

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa muun muassa uudelleenmarkkinoinnissa, jonka lisäksi keräämme kävijätietoja verkkosivuston analytiikkaa varten. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen ADWords ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut
(Facebook ja Instagram).  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet  

Asiakasrekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja vaatiatietojen poistamista asiakasrekisteristä. Tätä varten on oltava henkilökohtaisesti yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.  

Rekisterin suojaus  

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseen. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.